top of page

ข้อกำหนดในการให้บริการของ AIMATTER

แก้ไขล่าสุด: 12 ธันวาคม 2017 (ดูฉบับที่เก็บไว้)

ยินดีต้อนรับสู่ AIMATTER!

ขอขอบคุณที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ("บริการ") AIMATER OOO (AIMATTER) ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนตามกฎหมายของสาธารณรัฐเบลารุสเป็นผู้ให้บริการดังกล่าว AIMATTER เป็นบริษัทในเครือที่ Google LLC เป็นเจ้าของแต่ผู้เดียว

การใช้บริการของเราถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดนี้ โปรดอ่านอย่างละเอียด

การใช้บริการของเรา

คุณต้องปฏิบัติตามนโยบายใดๆ ที่มีต่อคุณภายในบริการนี้

ห้ามใช้บริการของเราโดยมิชอบ ตัวอย่างเช่น ไม่แทรกแซงบริการของเราหรือพยายามที่จะเข้าถึงโดยใช้วิธีการนอกเหนือไปจากอินเทอร์เฟซและคำแนะนำที่เราให้ไว้ คุณต้องใช้บริการของเราเฉพาะตามที่กฎหมายอนุญาต รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบในการควบคุมการส่งออกและการส่งออกซ้ำที่บังคับใช้ เราอาจระงับหรือหยุดการให้บริการแก่คุณหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายของเรา หรือหากเราตรวจสอบพบพฤติกรรมที่น่าสงสัยว่าไม่ถูกต้อง

การใช้บริการของเราไม่ได้ทำให้คุณเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ในบริการหรือเนื้อหาที่คุณเข้าถึง คุณไม่สามารถใช้เนื้อหาในบริการของเรา เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหาดังกล่าว หรือสามารถกระทำได้โดยกฎหมาย ข้อกำหนดนี้มิได้ให้สิทธิ์แก่คุณในการใช้การสร้างแบรนด์หรือโลโก้ใดๆ ที่ใช้ในบริการของเรา ห้ามนำออก ปิดบัง หรือเปลี่ยนแปลงประกาศทางกฎหมายใดๆ ที่แสดงในหรือกับบริการของเรา

บริการของเราอาจแสดงเนื้อหาบางอย่างที่ไม่ใช่ของ AIMATTER เนื้อหานี้เป็นความรับผิดชอบของบุคคลที่ให้บริการ เราอาจตรวจสอบเนื้อหาเพื่อพิจารณาว่าเนื้อหานั้นผิดกฎหมายหรือละเมิดนโยบายของเราหรือไม่ และเราอาจนำเนื้อหาออกหรือปฏิเสธที่จะแสดงเนื้อหาที่เราเชื่อโดยมีเหตุผลอันควรว่าผิดกฎหมายหรือละเมิดนโยบายของเรา ทั้งนี้ ไม่ได้หมายถึงว่า เราได้ทำการตรวจสอบเนื้อหาทุกครั้งเสมอไป ดังนั้น โปรดอย่าคาดการณ์ว่าเป็นเช่นนั้น

ในส่วนของการใช้บริการจากเรา เราอาจส่งประกาศเกี่ยวกับบริการ ข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และข้อมูลอื่นๆ ให้แก่คุณ คุณสามารถเลือกไม่รับการสื่อสารเหล่านี้บางรายการได้

บริการบางอย่างของเราสามารถใช้บนอุปกรณ์เคลื่อนทึ่ ห้ามใช้บริการดังกล่าวในลักษณะที่ทำให้คุณเสียสมาธิและทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎจราจรหรือกฎหมายด้านความปลอดภัย

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ AIMATTER จะอธิบายวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณเมื่อใช้บริการของเรา การใช้บริการของเรา ถือว่าคุณยอมรับว่า AIMATTER สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวได้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

เนื้อหาของคุณในบริการของเรา

บริการบางอย่างช่วยให้คุณอัปโหลด จัดเก็บ ส่ง หรือรับเนื้อหาด้วย AIMATTER และ GOOGLE LLC ได้ แต่คุณยังคงความเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่คุณถือสิทธิ์ในเนื้อหานั้นๆ สรุปโดยย่อคือ อะไรที่เป็นของคุณจะยังเป็นของคุณต่อไป

เมื่อคุณอัปโหลด ส่งเนื้อหามาให้ จัดเก็บ ส่งหรือรับเนื้อหามายังหรือผ่านบริการของเรา ถือว่าคุณได้อนุญาตให้ AIMATTER (และ Google LLC ตลอดจนผู้ที่เราทำงานด้วย) มีสิทธิ์ในเนื้อหาของคุณ ไม่ว่าที่ใดในโลก ในการใช้ โฮสต์ จัดเก็บ ทำซ้ำ แก้ไข สร้างงานต่อยอดเนื้อหาของคุณ (เช่น งานการแปลภาษา การปรับเปลี่ยน หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่เราทำเพื่อให้เนื้อหาของคุณสามารถใช้งานได้ดีขึ้นร่วมกับบริการของเรา) สื่อสาร เผยแพร่ แสดงต่อสาธารณะ และแจกจ่ายเนื้อหาดังกล่าว สิทธิ์ที่คุณให้ในสัญญาอนุญาตเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์อันจำกัดในการดำเนินการ การโปรโมต และการปรับปรุงบริการของเรา และเพื่อพัฒนาบริการใหม่ๆ ใบอนุญาตนี้ยังคงใช้ได้อยู่แม้ว่าคุณจะหยุดใช้บริการแล้ว ตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นในการให้สัญญาอนุญาตนี้แก่เราสำหรับเนื้อหาใดๆ ที่คุณส่งไปยังบริการของเรา

คุณดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ AIMATTER ใช้และจัดเก็บเนื้อหาได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว หากคุณส่งความคิดเห็นหรือคำแนะนำที่เกี่ยวกับบริการของเรา เราอาจใช้ความคิดเห็นหรือคำแนะนำของคุณโดยปราศจากข้อผูกพันกับคุณ

เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ในบริการของเรา

เมื่อบริการหนึ่งๆ กำหนดให้ใช้หรือประกอบด้วยซอฟต์แวร์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ ซอฟต์แวร์นี้อาจมีการอัปเดตอัตโนมัติในอุปกรณ์ของคุณเมื่อมีรุ่นหรือคุณลักษณะใหม่ให้ใช้งาน บริการบางอย่างอาจอนุญาตให้คุณปรับการตั้งค่าการอัปเดตอัตโนมัติได้

AIMATTER ให้ใบอนุญาตส่วนบุคคลที่ใช้ได้ทั่วโลก ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ไม่สามารถถ่ายโอน และไม่จำกัดสิทธิ์ขาดแต่ผู้เดียวแก่คุณเพื่อใช้ซอฟต์แวร์ที่ AIMATTER จัดหาให้เป็นส่วนหนึ่งของบริการ ใบอนุญาตนี้มีไว้เพื่อให้คุณได้ใช้งานและรับประโยชน์จากบริการที่มีให้โดย AIMATTER ในลักษณะที่ข้อกำหนดเหล่านี้อนุญาตเท่านั้น ห้ามคุณคัดลอก ปรับเปลี่ยน แจกจ่าย จำหน่าย หรือให้เช่าส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการของเราหรือซอฟต์แวร์ที่อยู่ใน และห้ามคุณดำเนินกระบวนการวิศวกรรมย้อนกลับหรือพยายามแยกซอร์สโค้ดของซอฟต์แวร์นั้น เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดมิให้มีการจำกัดดังกล่าว หรือคุณได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมีความสำคัญต่อเรา เราอาจเสนอซอฟต์แวร์บางอย่างที่ใช้งานในบริการของเราภายใต้สัญญาอนุญาตแบบโอเพนซอร์สซึ่งเราจะจัดหาให้แก่คุณ ทั้งนี้ ข้อกำหนดในสัญญาอนุญาตโอเพนซอร์สอาจลบล้างบางส่วนของข้อกำหนดเหล่านี้อย่างชัดแจ้ง

การปรับเปลี่ยนและการยุติการให้บริการของเรา

เราทำการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงบริการของเราอย่างสม่ำเสมอ เราอาจเพิ่มหรือนำระบบการทำงานหรือฟีเจอร์บางอย่างออก และเราอาจระงับหรือหยุดให้บริการใดบริการหนึ่งโดยสิ้นเชิง

คุณสามารถหยุดใช้บริการของเราได้ทุกเมื่อ แม้ว่าเราจะมิได้ต้องการให้คุณทำเช่นนั้น AIMATTER อาจหยุดให้บริการแก่คุณหรือเพิ่มหรือสร้างขีดจำกัดใหม่ในบริการได้ทุกเมื่อ

เราเชื่อว่าคุณเป็นเจ้าของข้อมูลของคุณและการสงวนไว้ซึ่งการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวของคุณเป็นสิ่งสำคัญ หากเราหยุดให้บริการ ในกรณีที่มีเหตุผลสมควร เราจะส่งคำเตือนที่เหมาะสมถึงคุณล่วงหน้า และให้โอกาสคุณในการนำข้อมูลออกจากบริการนั้น

การรับประกันและข้อจำกัดความรับผิดของเรา

เราให้บริการโดยใช้ทักษะความเชี่ยวชาญและความเอาใจใส่ในระดับที่เหมาะสมในเชิงพาณิชย์ และเราหวังว่าคุณจะพอใจในการใช้บริการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เราไม่รับประกันการบริการของเราในบางประการ

นอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมแล้ว AIMATTER และซัพพลายเออร์หรือผู้ให้บริการของ AIMATTER ไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาที่เจาะจงเกี่ยวกับบริการ เช่น เราไม่ให้คำมั่นสัญญาใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาภายในบริการ ฟังก์ชันบางอย่างของบริการ ความน่าเชื่อถือ ความพร้อมใช้งาน หรือความสามารถในการตอบสนองความต้องการของคุณ เราให้บริการ "ตามที่เป็น"

เขตอำนาจศาลบางแห่งให้การรับประกันบางประการ อาทิ การรับประกันคุณค่าการเป็นสินค้าโดยนัย ความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด และการไม่ละเมิดข้อกำหนดต่างๆ ทั้งนี้ เรายกเว้นการรับประกันทุกอย่างภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

ความรับผิดสำหรับบริการของเรา

AIMATTER รวมถึงซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการของ AIMATTER ไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียผลกำไร รายได้ หรือข้อมูล การสูญเสียทางการเงิน หรือความเสียหายทางอ้อม ความสูญเสียจากกรณีพิเศษ ผลของเหตุการณ์อื่น ข้อยกเว้น หรือความเสียหายที่เป็นบทลงโทษ ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

ความรับผิดรวมที่ AIMATTER รวมถึงซัพพลายเออร์และผู้จัดจำหน่ายของ AIMATTER ต้องรับผิดชอบจากการเรียกร้องใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัย จะจำกัดเพียงจำนวนเงินค่าใช้บริการที่คุณจ่ายให้แก่เรา (หรือการให้บริการแก่คุณอีกครั้ง ในกรณีที่เราเลือก) ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

AIMATTER รวมถึงซัพพลายเออร์และผู้จัดจำหน่ายของ AIMATTER ไม่รับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าอย่างสมเหตุสมผลในทุกกรณี

เกี่ยวกับข้อกำหนดนี้

เราอาจปรับเปลี่ยนข้อกำหนดนี้หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่มีผลบังคับใช้กับบริการ เช่น เพื่อให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือการเปลี่ยนแปลงในบริการของเรา คุณจึงควรทบทวนข้อกำหนดนี้เป็นประจำ โดยเราจะโพสต์ประกาศแจ้งการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเหล่านี้ไว้ในหน้าเว็บนี้ และเราจะโพสต์ประกาศแจ้งข้อกำหนดเพิ่มเติมที่มีการแก้ไขไว้ในบริการที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงต่างๆ จะไม่มีผลย้อนหลัง และจะมีผลบังคับใช้หลังจากมีการโพสต์ประกาศแจ้งเป็นเวลา 14 วันเป็นอย่างน้อย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับระบบการทำงานใหม่ของบริการ หรือการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลด้านกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ทันที หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดที่แก้ไขของบริการหนึ่งๆ คุณควรหยุดการใช้บริการนั้น

หากมีข้อขัดแย้งกันระหว่างข้อกำหนดนี้กับข้อกำหนดเพิ่มเติม ให้ถือว่าข้อกำหนดเพิ่มเติมมีผลบังคับใช้

ข้อกำหนดเหล่านี้ควบคุมความสัมพันธ์ระหว่าง AIMATTER กับคุณ โดยจะไม่ให้สิทธิ์ใดๆ แก่ผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สาม

หากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ และเราไม่ได้ดำเนินการใดโดยทันที จะไม่ถือว่าเราสละสิทธิ์ใดๆ ที่มี (เช่น การดำเนินการในภายหลัง)

หากปรากฏว่ามีข้อกำหนดใดที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อข้อกำหนดส่วนที่เหลือ

กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา (ไม่รวมถึงกฎเกณฑ์เรื่องกฎหมายขัดกันของรัฐแคลิฟอร์เนีย) จะมีผลบังคับใช้ต่อข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือบริการ การเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือบริการจะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเป็นการเฉพาะในศาลสหรัฐหรือศาลประจำรัฐของซานตาแคลราเคาน์ตี แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา และคุณกับ AIMATTER ยินยอมให้ใช้อำนาจศาลตามหลักบุคคลในศาลดังกล่าว

หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีติดต่อ AIMATTER โปรดส่งอีเมลมาที่ hello@aimatter.com 

bottom of page